Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Ngày hiệu lực : 17 tháng 5 năm 2015

Quyền riêng tư giải thích những thông tin của bạn mà Benhlydaday.com thu thập và những gì chúng tôi làm với thông tin này.

Chính sách bảo mật này được tích hợp vào các điều khoản sử dụng Benhlydaday.com, và áp dụng cho các thông tin thu được chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng trang web này.

I. Dữ liệu người dùng và việc sử dụng

Những thông tin gì Benhlydaday.com không thu thập

Chúng tôi thu thập rất ít thông tin cá nhân về người dùng của chúng tôi: Cookyes nhằm mục tiêu tiếp thị lại hoặc phần mềm chat để giúp người dùng sự thuận tiện hơn để tìm đúng thông tin và nó có thể được lưu trữ 90-540 ngày chỉ sử dụng để lại tiếp thị.

Webite Benhlydaday.com thu thập và nhận thông tin từ máy tính của bạn hoặc thiết bị di động, các loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (ví dụ, hệ thống điều hành của bạn hoặc trình duyệt), và các thông tin thu được từ các tập tin cookie (xem Thông Tin Cookie trang của chúng tôi để biết thêm thông tin) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi dùng Re-marketing cho quảng cáo

Google hoặc các bên thứ ba sẽ sử dụng Cookies để quảng cáo khi bạn truy cập trang web này. Bạn có thể vô hiệu hóa Cookie bằng cách thiết lập tại Google.

Cụ thể hơn về các thông tin theo dõi Benhlydaday.com thu thập được?

Benhlydaday.com sử dụng cookie và các pixel theo dõi để thu thập thông tin giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Để biết thêm thông tin về những công dụng và lựa chọn của bạn.

Về việc sử dụng email

Chúng tôi không thu thập email người dùng trừ khi bạn gõ trên phần mềm chat để nhận giúp đỡ.

II. Thông tin nào được tiếp cận và không được tiếp cận

Benhlydaday.com có chia sẻ thông tin cá nhân của tôi hay nội dung?

Không, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất cứ điều gì cho người thứ ba

III. Lưu trữ và chuyển giao dữ liệu

Trường hợp nào dữ liệu của tôi được lưu trữ?

Khi bạn sử dụng trang web của Benhlydaday.com trên thiết bị của máy tính của bạn, nội dung bạn lưu sẽ được lưu trữ tại địa phương. Khi bạn đồng bộ các thiết bị máy tính của bạn với các dịch vụ, nội dung đó sẽ được nhân rộng trên các máy chủ của chúng tôi, được đặt tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Xin lưu ý rằng thông tin và nội dung cá nhân nộp cho Benhlydaday.com nếu có sẽ được chuyển giao cho một trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Nếu bạn gửi thông tin vào các trang web Benhlydaday.combạn đang xác nhận sự đồng ý của bạn để thông tin đó, bao gồm cả thông tin cá nhân và nội dung, đang được lưu trữ và truy cập vào các máy chủ Hoa Kỳ và máy chủ Việt Nam

Làm thế nào an toàn là dữ liệu của tôi?

Benhlydaday.com là cam kết để bảo vệ an ninh thông tin của bạn và có biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ nó. Tuy nhiên, truyền dữ liệu Internet, dù có dây hoặc không dây, có thể không được đảm bảo an toàn 100%.